Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024 Αθήνα

Σύντομη Βιογραφία - Πλήρης Βιογραφία - Συνεντεύξεις - Αὐτοβιογραφίες

                    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 - Δ.Κιτσίκης καὶ ἑλληνικὴ γλῶσσα-Αὐτοβιογραφία
Αὐτοβιογραφία Δημήτρη Κιτσίκη γραμμένη τὸ 2011- Ἡ μάνα - Ἡ πατρίδα - Ἡ Ὀρθοδοξία

2 - manuscript poem in Greek for Markos de Leonardis
Γραμμένο γιὰ τὸν ἐγγονό μου Marko de Leonardis-Kitsikis, υἱὸ τῆς Κρανάης, ποὺ ἐγεννήθη τὴν νύκτα τῶν Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου 2013,στὸ Aachen τῆς Γερμανίας.

3 - Ἡ ἐπάνοδος τοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ   Ποίημα ἀφιερωμένο στὸν ἐγγονό μου Μᾶρκο ντὲ Λεονάρδης
Τὸ ἴδιο μὲ τὸ προηγούμενο ἀλλὰ δακτυλογραφημένο.

4 - Poem to be engraved on Dimitri & Ada's common tomb-2011
Ποίημα στὰ ἑλληνικὰ τοῦ Δ.Κιτσίκη, 2011, ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ χαραχθῇ ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τάφου των, μὲ τὴν σύζυγό του Ἄντα.

5 - burial on Çamlica Hill
Πνευματικὴ διαθήκη τοῦ Δ.Κιτσίκη, τοῦ 1995, μὲ τὴν ὁποία ἐκφράζει τὴν ἐπιθυμία του νὰ μεταφερθοῦν τὰ ὀστᾶ του (ἐνδεχομένως ὁμοῦ μὲ τὰ ὀστὰ τῆς Ἄντας), ἀπὸ τὸν προσωρινό τους τάφο στὰ Πικουλιάνικα τοῦ Μυστρᾶ, στὸν λόφο τῆς Τσάμλιτζας, στὴν Πόλη.

6 - Ἐξομολογήσεις 2015
Ἐξομολογήσεις ἐκ τοῦ τάφου.

7 - Προέλευση τοῦ ὀνόματος Κρανάη Γιατί ἐδόθη τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ὄνομα Κρανάη στὴν κόρη τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη καὶ τῆς Σπαρτιάτισσας Ἄντας.
"Στους αρχαίους χρόνους η νήσος Μακρόνησος έφερε το όνομα «Ελένη» ἤ «Ελένη νήσος» επειδή κατά την Ελληνική Μυθολογία όταν την ωραία Ελένη απήγαγε ο Πάρις στη Τροία ή στην επιστροφή από εκεί με τον Μενέλαο, εκείνη αποβιβάσθηκε στη νήσο αυτή. Ο Στράβων μόνο την αναφέρει επίσης και «Κρανάη», παίρνοντας το όνομά της από την κόρη του Κραναού, βασιλιά της Αθήνας. Στο νησί υπάρχει εγκατάσταση που τοποθετείται χρονικά στην περίοδο μετάβασης από τη Νεολιθική περίοδο στην εποχή του Χαλκού (τέλη της 4ης χιλιετίας π.Χ).[3] Έχουν βρεθεί αρχαία ερείπια, τεμάχια κιόνων και κρηπιδώματα μεγάλου αρχαίου κτίσματος. Επίσης υπογραμμίζει ότι «κατά τους αρχαϊκούς χρόνους ιδρύθηκε λίγο βορειότερα, στην περιοχή όπου βρίσκεται ο σημερινός Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου, ο κύριος οικισμός του νησιού η χρήση του οποίου μαρτυρείται, με τα δεδομένα της έρευνας πεδίου, έως τον 6ο/7ο αι. μ.Χ. ενώ έχει εντοπιστεί και το νεκροταφείο της κλασικής περιόδου». Οι δύο μικροί ναΐσκοι του νησιού, του Αγίου Γεωργίου και της Θεοτόκου, κτίσθηκαν πάνω σε θεμέλια αρχαίων κτηρίων (πιθανώς ναών)" (Βικιπαιδεία)

8 - Ἆγις Δ', ὁ πρῶτος Ἕλλην σοσιαλιστής
Γιατί ἐδόθη τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ὄνομα Ἆγις στὸν υἱὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη καὶ τῆς Σπαρτιάτισσας Ἄντας.

9 - Οἱ Πανέλληνες τοῦ Μυστρᾶ, μυστικὴ πληθωνικὴ φρατρία τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη Οἱ σχέσεις τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Πλήθωνος.

10 - ΚΙΤΣΙΚΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Σπαντίδειο Θέατρο, Γεωργίτσι, Λακωνία. Ἡ στήλη γράφει: "Ἕλλην γεννιέσαι, δὲ γίνεσαι ἀλλὰ ὁλὀκληρος ὁ πλανήτης πασχίζει νὰ γίνῃ Ἕλλην καὶ ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες τὸ γένος ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὸ συμπαντικὸ κάλεσμα γιὰ ἐξελληνισμὸ τῆς Οἰκουμένης. Δημήτρης Κιτσίκης"
11 - Τὸ 1996, ἄγνωστος ἐπεσκέφθη ἐν ἀγνοίᾳ μου, μετὰ τὴν λειτουργία στὸν Ἅγιο Ἀντύπα, στὸ Γουδί, τὸν ἀχώριστο πνευματικό μου φίλο, τὸν πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό, καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καὶ τοῦ παρέδωσε δύο καδραρισμένες φωτογραφίες μου μεγάλου μεγέθους μὲ τὴν περίεργη ἀφιέρωσι ποὺ εἶχε προσθέσει καὶ ποὺ ἔλεγε: "Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ Ἀγαπητός ἐν ᾦ Εὐδόκησα. Αὐτὸν νὰ Ἀκοῦτε - Ε.Ο.Ρωμ." Ὁ παπα Γιώργης ἐκράτησε τὴν μία φωτογραφία γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν δεύτερη.

12 - Περιδιαβάζοντας ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὶς εἰκόνες τοῦ Google Images ἔπεσα ἐπάνω σὲ δύο καδραρισμένες βασικὲς μου ῥήσεις ποὺ κάποιοι ἄγνωστοι εἶχαν ἀναρτήσει ἐν ἀγνοίᾳ μου (βλέπε παρακάτω) ἀλλὰ ποὺ ἐξέφραζαν ἀπολύτως τὴν σκέψι μου. Κάποτε,πηγαίνοντας πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ πατέρας Μεταλληνὸς μοῦ εἶχε εἰπῆ. "Δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεσαι Δημήτρη, ἀλλὰ ὁ Θεὸς σὲ ἔχει πάρει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ ὡς τυφλὸ σὲ ὁδηγεῖ έκεῖ ποὺ σὲ ἔχει προορήσει". Θεοῦ θέλοντος λοιπόν.

13 - Ἄντα, ὁ στῆλος μου, ἡ Πέτρα ἐπάνω στὴν ὁποία ἔκτισα τὴν Ἐκκλησία μου (σ.1)

Ἄντα,ὁ στῆλος μου (σ.2)

14 -
Κιτσίκης καὶ φασισμός


15 - Τὸ δένδρο τοῦ γένους

1982. Κωνσταντινούπολις. Φθινόπωρο - Ἄντα ἡ μάνα μὲ τὸν τριάχρονο Ἆγι, υἱό της, κάθονται σὲ μιὰ καρέκλα ἐπάνω ἀγναντεύοντας τὸν Βόσπορο ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ στὸ πρῶτο πλάνο δενδρόφυτος κῆπος.

Ἄντα καὶ Ἆγις κοιτάζουν τὰ φύλλα τοῦ δένδρου ποὺ πέφτουν.

Ἆγις: μαμά, γιατὶ πέφτουν τὰ φύλλα;

Ἄντα:γιατὶ γέρασαν καὶ πεθαίνουν

Ἆγις: Νά, ἕνα ἀκόμη φύλλο πέθανε, μαμά

Ἔτσι πεθαίνει σήμερα ἡ Ἑλλάδα. Ἀλλὰ τὸ δένδρο τοῦ γένους παραμένει μέχρι νὰ γεμίσῃ πάλι μὲ φύλλα.

Δημήτρης Κιτσίκης                        7 Φεβρουαρίου 2020


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση