Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 Αθήνα

Σύντομη Βιογραφία - Πλήρης Βιογραφία - Συνεντεύξεις - Αὐτοβιογραφίες

1 - Ἡμερίδα διὰ τὴν γλῶσσα -Ἀθήνα 1988

Ἡ μάχη τοῦ πολυτονικοῦ-Σαββόπουλος καὶ Κιτσίκης-1988

2 - Συνέντευξη Κιτσίκη τοῦ 1994 γιὰ τὸ 1453

3 - ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ
http://logioshermes.blogspot.com/2012/10/1985.html
Σχόλια τοῦ "Λογίου Ἕρμῆ", στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2012

Δημήτρης Κιτσίκης: Ὁ στρατηγικὸς ἀναλυτὴς ποὺ γνώριζε γιὰ τὸν διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὸ 1985!
Συνέντευξη τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη περὶ Τουρκίας, τὸ 2008

Τὸ ἄρθρo αὐτὸ καὶ ἡ συνέντευξη, ἔγιναν πρὶν 4 χρόνια, ὅταν βρισκόταν ἀκόμη στὴν ἐξουσία ὁ Κώστας Καραμανλὴς καὶ ἡ Ν.Δ. καὶ οἱ συζητήσεις καὶ διαπραγματεύσεις γιὰ τὸν ἀγωγὸ Μπουργκᾶς-Ἀλεξανδρούπολης εἶχαν προχωρήσει πάρα πολύ.

Ὁ πλέον πολυσυζητημένος Ἕλληνας Τουρκολόγος, καθηγητὴς Δημήτρης Κιτσίκης, μιλάει ἀποκλειστικὰ στὴν ἐφημερίδα “Ἐλεύθερος Κόσμος.”

Στὴν Ἀθήνα βρίσκεται ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες ὁ καθηγητὴς Διεθνῶν Σχέσεων
στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας καὶ τακτικὸ μέλος τῆς Βασιλικῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας
Δημήτρης Κιτσίκης.

Σὲ μία περίοδο ποὺ οἱ ἐξελίξεις στὴν Τουρκία βρίσκονται παγκοσμίως στὴν πρώτη
γραμμὴ τῆς ἐπικαιρότητας, οἱ πάντες καλοῦνται στὰ τηλεοπτικὰ παράθυρα νὰ ποῦν
τὴν γνώμη τους, ἀλλὰ γιὰ τὸν καθηγητὴ Κιτσίκη ὑπάρχει αὐστηρὴ ἀπαγόρευση!
Ὄχι τόσο γιατί ἐπιμένει νὰ δηλώνει … ἐθνικομπολσεβῖκος καὶ νὰ θαυμάζει
συγχρόνως τοὺς ἀξιωματικούς της 21ης Ἀπριλίου, ὅσο ἐξαιτίας τῆς παλιᾶς κόντρας
του μὲ τὸν κολωνακιώτη φίλο τῆς παιδικῆς του ἡλικίας κ. Χρῆστο Λαμπράκη….
Ἀκόμη καὶ οἱ ἐχθροί του (ποὺ δὲν εἶναι λίγοι) ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Δημήτρης Κιτσίκης γνωρίζει
καλύτερα ἀπὸ κάθε ἄλλον Ἕλληνα τὴν Τουρκία καὶ τὰ ὅσα κρίσιμα γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ
γεγονότα διαδραματίζονται ἐκεῖ.
Σύμβουλος τοῦ μακαρίτη Προέδρου τῆς Τουρκίας Τουργκοὺτ Ὀζὰλ ἐπὶ πολλὰ
χρόνια, ὁ Κιτσίκης ἔχει ἐπὶ χρόνια ἐσωτερικὴ πληροφόρηση γιὰ τὴν γειτονική μας χώρα, πρᾶγμα ποὺ κατὰ καιροὺς τὸν ἔχει βάλει στὸ στόχαστρο τῆς ζήλειας τῶν ἐπικριτῶν του, οἱ ὁποῖοι διαδίδουν γιὰ αὐτὸν διάφορα. Ἀπὸ τὸ ὅτι ὑπῆρξε πράκτορας τῆς Τουρκικῆς ΜΙΤ, μέχρι ὅτι ἦταν ... ὁ ἀρχηγὸς τῆς 17 Νοέμβρη!
Οἱ φίλοι του ἀπαντοῦν ὅτι στὴν πραγματικότητα ὁ καθηγητὴς Κιτσίκης εἶναι ἕνας φανατικὸς
Ἕλληνας μὲ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσες καὶ ἐπικίνδυνα προχωρημένες ἀπόψεις. Γιὸς του
κορυφαίου καθηγητῆ τοῦ Πολυτεχνείου Νίκου Κιτσίκη καὶ τῆς θρυλικῆς Κολωνακιώτισσας
κομμουνίστριας Μπεάτας Πετυχάκη, ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ἀνατράφηκε ὡς ἄθεος, ἀλλὰ ἀπὸ
ἀντίδραση ἔγινε φανατικὸς χριστιανός.

Ὁ “Ἐλεύθερος Κόσμος” τὸν συνάντησε τὴν περασμένη Τρίτη στὸ κτήριο τοῦ Δήμου
Ζωγράφου (Ἄγ. Ἰωάννου 22) ὅπου δίνει κάθε Τρίτη καὶ Πέμπτη βράδυ μαθήματα
Ἑλληνοκινέζικης Ἱστορίας καὶ εἴχαμε μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα συνομιλία μαζί του.

ΕΚ. Τοὺς τελευταίους μῆνες οἱ Κεμαλικοὶ στὴν Τουρκία ἔχουν πανικοβληθεῖ, βλέποντας ὁρατὸ τὸ ἐνδεχόμενο διαμελισμοῦ τῆς χώρας. Ὅταν ἐσεῖς μιλούσατε γιὰ διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας ἐδῶ καὶ 15-20 χρόνια σᾶς ἔλεγαν γραφικό. Μέχρι καὶ ὁ παλιός σας φίλος Νεοκλῆς Σαρρῆς βγῆκε
πρόσφατα στὰ τηλεοπτικὰ παράθυρα νὰ μᾶς πεῖ ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ ἑτοιμάζουν θριαμβευτικὴ ἐπιστροφὴ στὴν Τουρκία τοῦ περίφημου Φετουλλὰχ Γκιουλέν, τοῦ σουνίτη Τούρκου “Χομεϊνί”, ποὺ εἶναι ὁ πνευματικὸς ἡγέτης ὅλων τῶν ἰσλαμιστῶν τῆς Τουρκίας…

ΔΚ. Ὅταν ἐγὼ ὡμιλοῦσα γιὰ τὸν Φετουλὰχ Γκιουλέν, στὴν Ἑλλάδα οἱ αὐτοδιαφημιζόμενοι
τουρκολόγοι δὲν ἤξεραν οὔτε τὸ ὄνομά του. Ὁ Γκιουλὲν ζεῖ πλουσιοπάροχα στὶς ΗΠΑ ἀπὸ
τὸ 1997 καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ τὸν ὑποστηρίζουν ὡς ἐναλλακτικὴ λύση.
Ἀπὸ καιρὸ σχεδιάζουν νὰ διαμελίσουν τὴν Τουρκία.
Πρόκειται γιὰ ἕνα πολὺ παλιὸ σχέδιο τῶν Ἀμερικανῶν, μόνο στὴν Ἑλλάδα δὲν τὸ ξέρουν
αὐτό. Στὴν Ἑλλάδα ὅλοι νομίζουν ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποστηρίζουν μία Μεγάλη Τουρκία, ὅτι
ὑποστηρίζουν τοὺς στρατιωτικοὺς καὶ κάτι τέτοια. Ποτὲ δὲν ἴσχυε αὐτό.
Ἁπλῶς, μέχρι τὸ 1989, λόγω τῆς σοβιετικῆς ἀπειλῆς, οἱ Ἀμερικανοὶ ἦταν ὑποχρεωμένοι μὲ
τὸ δόγμα Τρούμαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν Τουρκία σὰν φράγμα στὴν κάθοδο τῶν
Σοβιετικῶν.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔπεσε ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση, ἡ Τουρκία ἔχασε τὴν στρατηγική της θέση
καὶ σήμερα αὐτὸ ποὺ προέχει γιὰ τὶς ΗΠΑ εἶναι ἡ ἐκμετάλλευση τῶν ἀγωγῶν πετρελαίου.
Καὶ νὰ ξέρετε κάτι: Ὅπου ὑπάρχει ἀγωγὸς πετρελαίου, ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ διαμελισμός,
ὑπάρχει ἡ προοπτικὴ δημιουργίας ἐνὸς Κουβέϊτ…

ΕΚ. Τελικὰ ποιὸς εἶναι ὁ χειρότερος ἐχθρὸς γιὰ τὴν Ἑλλάδα; Οἱ Κεμαλιστὲς ἢ ὁ Ἐρντογάν;
Καὶ ποιὸν ἀπὸ τοὺς δυὸ ὑποστηρίζουν οἱ Ἀμερικανοί;

ΔΚ. Αὐτὸ ποὺ κυρίως ἐνδιαφέρει τοὺς Κεμαλικοὺς εἶναι νὰ μὴν διαμελιστεῖ ἡ Τουρκία. Οἱ
Ἀμερικανοὶ ὑποστηρίζουν τὰ δικά τους οἰκονομικὰ καὶ στρατηγικὰ συμφέροντα.
Τυχαίνει σήμερα οἱ Κεμαλικοὶ νὰ μὴν κάνουν τὴν δουλειά τους. Μέχρι τὸ 1989 τὴν κάνανε,
ἀλλὰ τώρα δὲν τὴν κάνουν. Ἄλλωστε τὸ Κεμαλικὸ Καθεστὼς εἶναι μοναδικὸ παράδειγμα
παγκοσμίως μιᾶς μούμιας ποὺ συνεχίζει νὰ ἐπιβιώνει.
Ὁ Κεμαλισμὸς σὰν Ἰδεολογία ἔχει παρακμάσει ἀπὸ καιρό. Οὔτε κὰν στὴν Κίνα ὁ Μάο δὲν
ἔχει τὴν θέση ποὺ ἔχει ὁ Κεμὰλ στὴν Τουρκία. Μιλᾶμε γιὰ μία μούμια ποὺ δὲν ἐνδιαφέρει
πλέον κανέναν καὶ ποὺ δὲν μπορεῖ πλέον νὰ κρατήσει τὴν ἑνότητα τῆς Τουρκίας,
Συγχρόνως, ὅμως, εἶναι λάθος νὰ λέμε ὅτι οἱ ΗΠΑ ὑποστηρίζουν τὸν Ἐρντογάν.

ΕΚ. Δηλαδή, τί ὑποστηρίζουν οἱ Ἀμερικανοί;

ΔΚ. Τὸν ἔλεγχο τῶν ἀγωγῶν.
Κι ἐπειδὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀγωγοὺς περνάει ἀπὸ τὸ Κουρδιστάν, τὸ ὁποῖο Κουρδιστὰν εἶναι
πολὺ πλούσιο σὲ πετρέλαιο, οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ κάνουν τὸ Κουρδιστὰν Κουβέϊτ.
Τὸ Κουρδιστὰν ἐξελίσσεται σὲ ἕνα δεύτερο Ἰσραὴλ στὴν περιοχή. Ὁ καλύτερος σύμμαχος
τῆς Ἀμερικῆς εἶναι οἱ Κοῦρδοι. Μέχρι τώρα ἤσαν ἀριστεροὶ καὶ ξαφνικὰ ἔγιναν οἱ
φανατικώτεροι ὀπαδοὶ τῶν Ἀμερικανῶν.
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς Ἀλβανούς, τοὺς ὁποίους ἐγὼ ἀπὸ χρόνια ἀποκαλῶ
“Κούρδους τῆς Δύσεως” καὶ γεωπολιτικά τοὺς θεωρῶ μεγάλους ἐχθροὺς τῶν Ἑλλήνων.
Θυμηθεῖτε τί γινόταν ἐπὶ Τουρκοκρατίας: Ποὶοι πετσόκοβαν μὲ μεγάλη προθυμία τους
Ἕλληνες; Οἱ Κοῦρδοι καὶ οἱ Τουρκαλβανοί!

ΕΚ. Δηλαδὴ ὁ ἐπικείμενος διαμελισμὸς τῆς Τουρκίας ἀφορᾶ μόνο τὴν δημιουργία ἀνεξαρτήτου Κουρδιστάν;

ΔΚ. Ὄχι βέβαια. Οἱ Τοῦρκοι θὰ χάσουν καὶ τὴν σημερινὴ ἀνατολικὴ Τουρκία, διότι οἱ
Ἀμερικανοὶ θέλουν νὰ ἱκανοποιήσουν καὶ τοὺς Ἀρμένιους καὶ τοὺς Γεωργιανούς, δηλαδὴ
τοὺς Καυκάσιους λαούς.
Θὰ μείνει μόνο ἡ Δυτικὴ Τουρκία, ἡ ὁποία θὰ περάσει ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν 25 ἑκατομμυρίων
Ἀλεβήδων, μὲ προοπτικὴ νὰ γίνει ἡ -ἀναπόφευκτη γιὰ μένα- Ἑλληνοτουρκικὴ
Συνομοσπονδία, ἡ ὁποία εἶναι κι αὐτὴ ἀμερικάνικο σχέδιο ἐδῶ καὶ δύο γενεὲς τοὐλάχιστον,
δηλαδὴ ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1950.

ΕΚ. Αὐτὸ τὸ σενάριο Ἑλληνοτουρκικῆς Συνομοσπονδίας μὲ τὴν οἰκτρὰ διαμελισμένη
Τουρκία, ἀκούγεται καὶ σήμερα στὴν Ἑλλάδα σὰν ἐπιστημονικὴ φαντασία.

ΔΚ. Ἀσφαλῶς, τὸ γνωρίζω! Θὰ δεῖτε πὼς ὅταν φτάσουμε στὸ παραπέντε, θὰ βγαίνουν στὰ
ἑλληνικὰ κανάλια ὅλοι οἱ αὐτοδιαφημιζόμενοι σὰν τουρκολόγοι καὶ θὰ λένε αὐτὰ πού σας
λέω ἐγὼ σήμερα καὶ μὲ νομίζετε γραφικό.
Ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε καὶ μὲ τὸ σενάριο διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας ποὺ εἶναι σήμερά τῆς
μόδας καὶ μέχρι πρόσφατα ἠρνοῦντο νὰ τὸ πιστεύσουν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι.
Ὡστόσο, λάβετε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι τὸ σενάριο γιὰ Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία δὲν θὰ
ὑλοποιηθεῖ σύντομα, ἀπαιτοῦνται ἀρκετὰ χρόνια ἀκόμα… Δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα οὐτοπικὸ
σχέδιο τοῦ Κιτσίκη, ἀλλὰ γιὰ ἕνα πολὺ συγκεκριμένο σχέδιο τῶν Ἀμερικανῶν.

ΕΚ. Καὶ τί ρόλο θὰ παίξει Φετουλλὰχ Γκιουλέν, ποὺ ἀρκετοὶ ἀποκαλοῦν ἤδη «Χομεϊνί της
Τουρκίας»;

ΔΚ. Εἶναι ἐντελῶς λάθος αὐτὸς ὁ χαρακτηρισμός, διότι ὁ Γκιουλὲν – τὸν ὁποῖο γνωρίζω
προσωπικὰ – εἶναι φανατικὸς ἀμερικανόφιλος. Πρόκειται γιὰ ἕναν “σούφι”, δηλαδὴ ἕναν
σουνίτη ποὺ ἀνήκει στὸ ἑτερόδοξο Ἰσλάμ, ὁ ὁποῖος μπορεῖ καὶ συνεργάζεται μὲ ὅλων τῶν
εἰδῶν τὶς θρησκεῖες.
Ἀκόμη καὶ μὲ τὸν δικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἔχει συνεργασθεῖ θαυμάσια. Αὐτὸν οἱ
Ἀμερικάνοι τὸν προορίζουν γιὰ ἕνα ἐναλλακτικὸ σενάριο μιᾶς ἤδη διαμελισμένης Τουρκίας.
Ἀνήκει στὸν “λάιτ” ἰσλαμισμὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ καὶ ὁ Ἐρντογάν, δὲν εἶναι φανατικὸς καὶ οἱ
Ἀμερικανοὶ ἐκτιμοῦν πὼς θὰ τοὺς φανεῖ χρήσιμος ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα… Ἡ Δυτικὴ Θράκη θὰ
γίνει Κουβέιτ!

ΕΚ. Ὁ κανόνας αὐτὸς ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν ἀγωγὸ Μπουργκᾶς – Ἀλεξανδρούπολης, ποὺ
ὑπογράψαμε πρόσφατα μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Βουλγαρία;

ΔΚ. Βεβαιότατα! .. Θὰ πρέπει νὰ ξέρουμε, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέρουμε γιατί εἴμαστε τελείως
ἀφελεῖς, ὅτι ὁ ἀγωγὸς Μπουργκᾶς – Ἀλεξανδρούπολης θὰ μᾶς καταστρέψει!
Νομίζουμε ὅτι κερδίσαμε κάτι, ἀλλὰ ἐγώ σας λέω ὅτι αὐτὸ εἶναι καταστροφὴ γιὰ τὸν
Ἑλληνισμό. Ἡ Δυτικὴ Θράκη χάθηκε, ἂν λειτουργήσει αὐτὸς ὁ ἀγωγός. Πάει καὶ τελείωσε:
Θὰ γίνει Κουβέιτ! … Διότι οἱ Ἀμερικάνοι ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ βλέπουν ἀγωγό, θέλουν νὰ τὸν
ἐλέγχουν. Ὁποιονδήποτε ἀγωγό! Γιὰ νὰ τὸν ἐλέγξουν, πρέπει νὰ ἔχουν ἕνα κρατίδιο, τὸ ὁποῖο νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ περνάει ἀπὸ τὴν Δυτικὴ Θράκη ἕνας ἀγωγός, ἡ Δυτικὴ Θράκη θὰ αὐτονομηθεῖ. Συνεπῶς τὴν χάσαμε τὴν Δυτικὴ Θράκη. Χρόνια λέγαμε ὅτι χάνουμε τὴν Θράκη, ἀλλὰ ἦταν φιλολογίες. Τὴν Δυτικὴ Θράκη θὰ τὴν χάσουμε σύντομα λόγω τοῦ Ἀγωγοῦ Μπουργκάς–Αλεξανδρουπολης, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ λένε στοὺς Ἕλληνες ὅτι κερδίσαμε μὲ τὴν ὑπογραφὴ αὐτοῦ τοῦ ἀγωγοῦ.

ΕΚ. Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, διερωτώμεθα ἄν μας συμφέρει καλύτερα νὰ
ἔχει ἡ Τουρκία Δημοκρατία ἢ Δικτατορία. Ἐσεῖς τί νομίζετε πὼς μᾶς συμφέρει;

ΔΚ.Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ δὲν ἔχει κανένα νόημα. Κατὰ τὴν γνώμη μου, ὅσο κι ἄν σᾶς σοκάρει ἐσᾶς
τοὺς ἐθνικιστὲς αὐτό, τὴν Ἑλλάδα τὴν συμφέρει ἡ Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία μὲ μία
διαμελισμένη Τουρκία. Αὐτὸ θέλουμε – δὲν θέλουμε θὰ γίνει, ἀλλὰ θὰ χρειασθοῦν μερικὰ
χρόνια ἀκόμη. Μὴν ἀσχολούμεθα μὲ τὰ πρόσωπα τῆς σημερινῆς Τουρκικῆς πολιτικῆς, διότι
θὰ μπερδευτοῦμε.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα στὴν Ἑλλάδα δὲν ξέρουμε τίποτε γιὰ τὸ τί συμβαίνει σήμερα στὴν Τουρκία.
Μιλᾶνε γιὰ τὸν Φετουλλὰχ Γκιουλὲν ἄνθρωποι ποὺ μόλις πρόσφατα ἔμαθαν τὴν ὕπαρξή
του. Ἐγὼ κάνω ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια παρέα μὲ τοὺς Φετουλλατζῆδες, ὑπῆρξα σύμβουλος
τοῦ Ὀζὰλ καὶ στὴν Ἑλλάδα κάποιοι μὲ θεωροῦν γραφικὸ καὶ ποτὲ δὲν μὲ βγάζουν στὰ
μεγάλα κανάλια, ὅταν ἔρχομαι τὸ καλοκαίρι γιὰ διακοπές. Λοιπόν, γιὰ νὰ τὰ πῶ χοντρὰ νὰ
τὸ καταλάβετε:
Οὔτε ὁ Ἐρντογὰν μας συμφέρει, οὔτε οἱ Κεμαλικοί.
Αὐτὸ πού μας συμφέρει αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶναι ὁ διαμελισμὸς τῆς Τουρκίας. Κι αὐτὸ θὰ
γίνει σύντομα οὕτως ἢ ἄλλως. Εἴτε μὲ τὸν Ἐρντογάν, εἴτε μὲ τοὺς Κεμαλικούς.
Τὸ ἂν αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἀντιδροῦν τόσο ἀπεγνωσμένα οἱ Κεμαλικοὶ στὸ ἐνδεχόμενο
διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας, εἶναι κάτι πολὺ φυσικό.
Οἱ Τοῦρκοι στρατιωτικοὶ εἶναι πατριῶτες καὶ ἔχουν τὸ θάρρος καὶ τὸ θράσος νὰ λένε ὄχι
στοὺς Ἀμερικανούς. Ποιὸς τολμάει νὰ πεῖ ὄχι στοὺς Ἀμερικανούς;
Δύο εἶναι οἱ λαοὶ στὴν εὐρύτερη περιοχή μας, ποὺ τολμοῦν νὰ εἰποῦν ΟΧΙ στοὺς
Ἀμερικάνους: Οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Τοῦρκοι. Θυμᾶστε ἐμεῖς τί πάθαμε ὅταν εἴπαμε ΟΧΙ στοὺς
Ἀμερικανοὺς τὸ 1973, τὴν ἐποχὴ τοῦ Παπαδόπουλου καὶ τοῦ Μαρκεζίνη; Μέσα σὲ μία
ἑβδομάδα εἶχε πέσει ἡ Κυβέρνηση καὶ σὲ λίγους μῆνες χάσαμε τὴν μισὴ Κύπρο! Ἆρα
ὀφείλουμε νὰ ἐκφράσουμε τὸν θαυμασμό μας γιὰ τοὺς Τούρκους στρατιωτικοὺς ποὺ
τολμᾶνε νὰ λένε ὄχι στοὺς Ἀμερικανούς. Τουλάχιστον εἶναι πατριῶτες!

ΕΚ. Ναί, ἀλλὰ τί θὰ καταφέρουν ἀφοῦ θὰ διαμελισθεῖ ἡ Τουρκία;

ΔΚ. Ἐγὼ εἶμαι βέβαιος πὼς ἂν οἱ Τοῦρκοι στρατιωτικοὶ συνεχίσουν νὰ παίζουν αὐτὸ τὸ
ἐπικίνδυνο παιχνίδι εἰς βάρος τῶν Ἀμερικανῶν, θὰ καταρρεύσουν ὅπως ὁ Σαντάμ.
Δηλαδή, ὁ διαμελισμὸς τῆς Τουρκίας θὰ γίνει βίαια, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ Ἰράκ.
Διότι καὶ στὸ Ἰρὰκ ὑπῆρχε ἀπὸ καιρὸ σχέδιο διαμελισμοῦ, ἀλλὰ ὁ Σαντάμ, ἦταν παλληκάρι,
ἀλλὰ τελικὰ τὴν ἔπαθε. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς θὰ πάθουν καὶ οἱ στρατιωτικοὶ στὴν Τουρκία.

ΕΚ. Δηλαδὴ προβλέπετε εἰσβολὴ τῶν Ἀμερικανῶν στὴν Τουρκία;

ΔΚ. Βεβαίως, ἐὰν συνεχίσουν οἱ στρατιωτικοὶ νὰ ἐπιμένουν νὰ λένε Ὄχι, βεβαίως καὶ θὰ γίνει
εἰσβολή. Θὰ γίνει ὁ διαμελισμός, μὲ τὸν ἕναν τρόπο ἢ μὲ τὸν ἄλλον. Εἴτε μὲ ἄμεση εἰσβολή,
εἴτε μὲ τοὺς Κούρδους, εἴτε μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἀρμενίων, τῶν Γεωργιανῶν καὶ λοιπά.

ΕΚ. Δηλαδή, θὰ μποῦν καὶ οἱ Ἀρμένιοι στὸ παιχνίδι;

ΔΚ. Μὰ δὲν σᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι τὸ ξαφνικὸ παγκόσμιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν
Ἀρμενίων ὑποδαυλίζεται 100% ἀπὸ τοὺς Ἀμερικάνους; Πέρυσι στὶς 23 Ἀπριλίου ποὺ εἶναι ἡ
ἐπέτειος τῆς Ἀρμενικῆς Γενοκτονίας, ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς τοῦ Καναδᾶ ὁ ὁποῖος δὲν
ξέρει κἄν ποὺ εὑρίσκεται ἡ Ἀρμενία, δήλωσε ὅτι ἀναγνωρίζει τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων.
Οἱ Τοῦρκοι τρελάθηκαν, ἀπέσυραν τὸν πρέσβη τους ἀπὸ τὴν Ὀττάβα, ἀλλὰ δὲν ἐκατάφεραν
τίποτα. Ὁ Μποὺς δὲν ἤθελε νὰ τὸ κάνει ὁ ἴδιος καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν φίλο του τὸν Καναδὸ
πρωθυπουργὸ νὰ τὸ κάνει αὐτός.

ΕΚ. Μὲ τὸ θέμα τῆς προεδρικῆς ἐκλογῆς στὴν Τουρκία, τί προβλέπετε; Θὰ ἀφήσουν οἱ
Κεμαλικοὶ τὸν Ἐρντογὰν νὰ βγάλει δικό του Πρόεδρο;

ΔΚ. Αὐτὸ εἶναι θέμα πιέσεων τῶν Ἀμερικανῶν.
Ὅταν θέλουν οἱ Ἀμερικανοί, ἐπεμβαίνουν πολὺ ἀποτελεσματικά. Τὸ 1983, παρ'ὅλο ποὺ οἱ
τότε στρατιωτικοὶ εἶχαν κάνει τὸ πραξικόπημα τοῦ 1980, οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπενέβησαν καὶ
ἔφτιαξαν τὸ κόμμα τοῦ Ὀζάλ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἄνθρωπος τῶν Ἀμερικανῶν. Τὸν εἶχαν
ἑτοιμάσει στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸν ἔφεραν πίσω τὸ 1983.
Ὅταν ὁ Ὀζὰλ κέρδισε τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1983, οἱ στρατιωτικοὶ εἶπαν νὰ ἀκυρώσουν τὶς
ἐκλογές. Ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπενέβησαν καὶ ἐπέβαλαν τὸν Ὀζάλ, μέχρι ποὺ τὸν
δολοφόνησαν οἱ στρατιωτικοὶ τὸ 1993. Ἅμα θέλουν οἱ Ἀμερικανοὶ νὰ ἐπιβληθοῦν, ξέρουν τί
νὰ κάνουν.

ΕΚ. Δηλαδή, ὑπάρχει περίπτωση οἱ στρατιωτικοὶ νὰ δολοφονήσουν καὶ τὸν Ἐρντογάν;

ΔΚ. Σήμερα, οἱ Τοῦρκοι στρατηγοὶ ἔχουν καταληφθεῖ ἀπὸ πανικὸ γιατί βλέπουν τὴν Τουρκία
νὰ διαμελίζεται. Τὸ 1983 δὲν ὑπῆρχε θέμα διαμελισμοῦ, τὸ ὁποῖο σήμερα εἶναι θέμα ζωῆς ἢ
θανάτου γιὰ τὴν Τουρκία.
Γιὰ τοὺς Στρατιωτικούς, ἂν ὑπάρξει διαμελισμός, ἡ Τουρκία θὰ ἐξαφανισθεῖ! Πιστεύουν πὼς
ἂν ἡ Τουρκία μείνει μισή, θὰ διαλυθεῖ ἐντελῶς. Ξαναζοῦν ἐποχὲς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν τοῦ
1920.
Θὰ κάνουν τὰ πάντα οἱ Στρατιωτικοὶ γιὰ νὰ σταματήσουν τὸν διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας.
Συνεπῶς, εἶναι ἀπίθανο οἱ Ἀμερικανοὶ νὰ ὑποστηρίξουν τοὺς Κεμαλικούς, γιατί αὐτοὶ κυρίως
πολεμοῦν μὲ λύσσα τὸ σχέδιο τοῦ διαμελισμοῦ.

ΕΚ. Νὰ περιμένουμε μεγάλα γεγονότα στὴν Τουρκία;

ΔΚ. Ἀσφαλῶς. Καὶ θὰ πρέπει ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα νὰ σοβαρευθοῦμε καὶ νὰ πάψουμε νὰ εἴμαστε οἱ πιὸ τουρκόφιλοι σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Λέει ὁ Σαρκοζὶ Ὄχι στὴν εἴσοδο τῆς Τουρκίας στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἐμεῖς λέμε ΝΑΙ, γιατί φοβόμαστε ὅτι κάτι θὰ πάθουμε ἂν δὲν γίνει
εὐρωπαϊκὴ ἡ Τουρκία. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐξωτερικὴ πολιτική. Εἶναι φοβικὸ σύνδρομο.

ΕΚ. Τί συνιστᾶτε στοὺς Ἕλληνες ἀναλυτὲς ποὺ μιλᾶνε καθημερινῶς γιὰ τὴν Τουρκία, χωρὶς
νὰ τὴν ξέρουν καθόλου;

ΔΚ.Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν εἶναι εἰδικοὶ καὶ λένε βλακεῖες. Μιλᾶμε γιὰ βλακεῖες!
Δὲν ἔχουν ἰδέα γιὰ τίποτα καὶ μιλᾶνε ἐπὶ παντός του ἐπιστητοῦ. Ἀκούω κάποιους νὰ λένε ὅτι
ἡ Ρωσία θὰ μᾶς βοηθήσει. Μποῦρδες! Πράγματι γιὰ τὸν Πούτιν εἶναι ἐπιτυχία ὁ ἀγωγὸς
Μπουργκᾶς – Ἀλεξανδρούπολης, ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι. Δηλαδή, ξεχάσαμε τὸν
σλαυϊκὸ κίνδυνο γιὰ τὸν ὁποῖο μιλούσαμε τόσα χρόνια;
Ἐντάξει οἱ Ρῶσοι εἶναι Ὀρθόδοξοι καὶ μπράβο τους. Ἀλλὰ μὴν ξεχνᾶτε τὸν Μεταξὰ ποὺ
σκεπτόταν γεωπολιτικά: Μπορεῖ νὰ θαύμαζε καὶ νὰ ἀγαποῦσε τοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ τελικὰ
πῆγε μὲ τοὺς Ἄγγλους, διότι αὐτὸ ἐπέβαλε ἡ γεωπολιτικὴ θέση τῆς Ἑλλάδος.
Καὶ μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς τὸν ὁποῖον ὑποστηρίζω, σήμερα
ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὸν Πούτιν. Ἐγὼ συμπαθῶ ἰδεολογικὰ τὸν Πούτιν, ἀλλὰ γιὰ λόγους
ἐθνικοῦ συμφέροντος δὲν πρέπει νὰ κάνουμε δουλειὲς μαζί του!

ΕΚ. Εὐχαριστοῦμε, κύριε Καθηγητά, γιὰ ὅσα μας εἴπατε.

ΔΚ. Κι ἐγώ σας εὐχαριστῶ.
__________________________________________________________________________________________

4 - Lifo.gr

Τουρκικὸ πραξικόπημα τῆς 15 Ἰουλίου 2016

http://www.lifo.gr/articles/world_articles/109104
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 - Συνέντευξη Σαββάτου,14 Ἰανουαρίου 2017

Ὁ ΚΑ΄αἰὼν ξεκινᾷ τὸ 2017
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6 - Συνέντευξη στὸ τουρκικὸ ἱστορικὸ περιοδικὸ Derin Tarih,Ἰουνίου 2017,σσ.92-97 Kitsikis's interview to Turkish journal Derin Tarih, June 2017
__________________________________________________________________________________________
7- ΠΑΤΡΙΣ, Ἡράκλειο, Πέμπτη, 6 Ἰουλίου 2017

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ “Πατρίδα” Ἡρακλείου Κρήτης, ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΟΛΕΜΟ

Συνέντευξη στον Γιάννη Ζωράκη

«Ο ελληνισμός είναι αξεπέραστος». Αυτό υποστηρίζει μιλώντας στην «Πατρίδα» ένας από
τους κορυφαίους της σύγχρονης διανόησης, καθηγητής στην Οττάβα του Καναδά
Δημήτρης Κιτσίκης.

Ο καθηγητής βρίσκεται στο Ηράκλειο, αφού μεταφέρθηκε στα Περιφερειακά
Αρχεία του Κράτους όλο το αρχείο του Ιδρύματός του, το οποίο μπορεί να
αποτελέσει μια σημαντική βάση για καθηγητές και ερευνητές. Στη διάρκεια της
παραμονής του, ο κ. Κιτσίκης μιλά στην «Π» αναλύοντας τη σημερινή κατάσταση,
τον ρόλο των ισχυρών δυνάμεων, αλλά και της σπουδαιότητας του ελληνισμού
στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Ποιος είναι ο κύριος λόγος της επίσκεψής σας στην Κρήτη;

“Στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο έρχομαι διότι το Ίδρυμα «Δημήτρης
Κιτσίκης» αποφάσισε τη μεταφορά του αρχείου του Ιδρύματος στα Γενικά Αρχεία
του Κράτους, στο τμήμα Ηρακλείου. Αυτό συνέβη κατόπιν αδείας της Διοικητικής
Επιτροπής του Ιδρύματος και κατόπιν αδείας της δημάρχου Ζωγράφου Τίνας
Καφατσάκη, την οποία και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια για τη συμβολή της
στην μεταφορά του Ιδρύματος στη γενέθλια γη της μητέρας μου, Μπεάτας
Πετυχάκη.

Στο Ηράκλειο με τη βοήθεια του αντιδημάρχου Ηρακλείου Πέτρου Ινιωτάκη αλλά
και των εξαίρετων στελεχών των Γενικών Αρχείων Κράτους Ηρακλείου θέλω να
πιστεύω ότι σύντομα θα ξεπεραστούν οι τεχνικές δυσκολίες, ώστε να μπορούν
όσοι ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε αυτό το σημαντικό ιστορικό υλικό που
αφορά τον τελευταίο αιώνα της ελληνικής ιστορίας.

Για ποιον λόγο αποφασίσατε τη μεταφορά του αρχείου στο Ηράκλειο;
“Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος σχετίζεται με το ότι η μητέρα μου έλκει την
καταγωγή της από το Ηράκλειο. Πέρα από αυτό ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη με ομόφωνη απόφαση, λόγω της ύπαρξης στο
τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιο Κρήτης μαθημάτων
Οθωμανικών σπουδών, προχώρησε στην παραχώρηση ως παρακαταθήκη, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1946/91, του αρχείου και της προσωπικής
βιβλιοθήκης μου, στην Περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους
στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου θα συνεχίσει να λειτουργεί με την αδιάλειπτη
συνεργασία του Ιδρύματος και των Δήμων Ζωγράφου (όπου και θα παραμείνει η
έδρα του Ιδρύματος) και Ηρακλείου Κρήτης, για την επωφελέστερη αξιοποίηση και
διάθεσή του σε κοινό και ερευνητές”.

Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολη. Πού νομίζετε ότι
οφείλεται αυτό;

“Η αρχή των προβλημάτων για τον σύγχρονο ελληνισμό υπήρξε το 1821, οπότε
και ξεπέσαμε στον εθνικισμό. Αυτό που ταιριάζει όμως στον ελληνισμό είναι ο
εθνοκεντρισμός, ο οποίος διαφέρει σημαντικά από τον εθνικισμό. Για την ακρίβεια
είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτή την άποψή μου τη βασίζω στη μελέτη δεκάδων
χρόνων, όπου σε όλη την παγκόσμια λογοτεχνία υπάρχουν αναφορές στον
ελληνισμό. Από την εποχή του Ομήρου όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα: Ο
ελληνισμός είναι αξεπέραστος. Ακόμα κι αυτοί που μισούν τον ελληνισμό είναι γιατί
κάνουν σύγχυση των ελλαδιτών με τον ελληνισμό. Δεν υπάρχει ούτε ένας
άνθρωπος επί της γης που να μην θεωρεί τον ελληνισμό αξεπέραστο. Ο εθνικισμός
συρρικνώνει τον ελληνισμό. Και στην Κίνα να φθάσουμε τα σύνορα, η Κίνα θα
μείνει απέξω. Ο ελληνισμός δεν έχει σύνορα και δεν μπορεί να ταυτίζεται με το
εθνοκράτος. Είναι αυτοκρατορία. Κι όχι επεκτατική, αλλά οικουμενική. Μια
οικομενική αυτοκρατορία αντεπιτίθεται στους βαρβάρους που προσπαθούν να
μπουν μέσα. Κι αυτό θα έπρεπε να έχουμε κάνει”.

Εκτός από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα ωστόσο, βιώνουμε μια
παγκόσμια κρίση και οικονομική και αξιακή. Ποια είναι η άποψη σας για τα όσα
συμβαίνουν στο παγκόσμιο στερέωμα;

“Κατόπιν των μελετών μου, η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή θα
εξελιχθεί σε έναν πλανητικό πόλεμο που θα είναι πυρηνικός μεταξύ του
Αγγλοσαξονικού κόσμου, δηλαδή της Αμερικής, και της Κίνας. Το κέντρο της
σύρραξης θα είναι το Αιγαίο και το κέντρο του Αιγαίου είναι η Κρήτη”.
Πώς μπορείτε να λέτε κάτι τέτοιο με τόση μάλιστα σιγουριά;

“Θα σας εξηγήσω από πού έλκω τη σιγουριά μου. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
έγινε για λόγους συμφερόντων. Ξεκίνησε από τη θάλασσα κι εξελίχθηκε όταν η
Γερμανία άρχισε να ενισχύει σημαντικά τον στόλο της έναντι των Αγγλοσαξόνων
που κυριαρχούσαν στη θάλασσα. Τώρα τι γίνεται; Ακριβώς το ίδιο πράγμα με την
Κίνα να φτιάχνει έναν καινούργιο «στόλο» και την Αμερική να χάνει τον ηγετικό
της ρόλο.

Η Αμερική του Τραμπ βασίζεται στο δόγμα να ξαναγίνει η Αμερική δυνατή. Που
σημαίνει ότι παραδέχεται ότι δεν είναι μεγάλη. Συνεπώς, ο στόχος του Τραμπ,
όπως συνέβη και το 1914, είναι να καταστρέψει την Κίνα, κάτι το οποίο μπορεί να
γίνει μόνο με πόλεμο. Βάσει των μελετών και των αναλύσεων των Αμερικανών, ο
πόλεμος θα ξεσπάσει περίπου το 2025. Και ο πόλεμος θα γίνει στο Αιγαίο”.
Γιατί όμως επιμένετε στον προσδιορισμό του χώρου τόσο έντονα και με τόση
σιγουριά;

Ποια είναι η θέση της Ελλάδος ως κράτος; Η Ελλάδα είναι μία θάλασσα
περιστοιχισμένη από στεριά. Οι ακτές του Αιγαίου είναι το περιτύλιγμα του Αιγαίου.
Η Ελλάς είναι η θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε θαλάσσια δύναμη και μάλιστα
η πρώτη εμπορική. Εμείς πρέπει να πηγαίνουμε με τις θαλάσσιες δυνάμεις, δηλαδή
με τους Αγγλοσάξονες. Οπότε η Αμερική είναι η πρώτη σύμμαχός μας και αυτή
οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Με βάση τη γεωπολιτική, η σύρραξη δεν θα γίνει
ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε και στην Κίνα.

Πάντοτε γίνεται στην  Ενδιάμεση Περιοχή. Το Αιγαίο είναι ομφαλός της γης. Οπότε
αυτό και το κέντρο της σύρραξης. Εκτός αυτού, δεν μπορείς να κατακτήσεις τον
πλανήτη αν δεν κατακτήσεις το Αιγαίο”.

Το Αιγαίο όμως είναι Μεσόγειος. Και στη Μεσόγειο έχει συμφέροντα και η Ευρώπη
και η Τουρκία. Αυτές θα μείνουν αμέτοχες;

“Η Ευρώπη δεν μετράει. Η Τουρκία είναι Ελλάδα. Τούρκοι και Έλληνες έχουν
ακριβώς το ίδιο DNA κι εκεί τα έχουμε χάσει. Η Τουρκία είναι ο καθρέπτης της
Ελλάδας. Προσπαθούμε να νικήσουμε την Τουρκία κι είναι σαν να χτυπάμε τον
εαυτό μας. Αυτή είναι η δυσκολία. Αυτό το οξύμωρο για να λυθεί, χρειάζεται
υψηλό νου που να ξεπεράσει τη μαθηματική λογική. Αν θεωρήσεις την Τουρκία
αντίπαλο, θα χάσεις”.

Η Ρωσία τι ρόλο μπορεί να παίξει;
“Η Ρωσία έχει έναν ηγέτη που είναι πολύ έξυπνος. Ο Πούτιν είναι άριστος ηγέτης,
διότι είναι καλός στο σκάκι και το Ζίου Ζίτσου. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο ή
απλοϊκό αυτό, δεν είναι. Αν ένας ηγέτης δεν γνωρίζει καλό σκάκι, στη γεωπολιτική
σκακιέρα θα χάσει. Ειδικά ο Πούτιν, ο οποίος γνωρίζει την κινεζική τέχνη του Ζίου
Ζίτσου, ξέρει πολύ καλά πως έναν εχθρό δεν τον κερδίζεις με το να γίνεις εσύ
ισχυρότερος από αυτόν. Τον αγκαλιάζεις, παίρνεις τη δύναμή του και με τη δύναμή
του γίνεσαι ισχυρός. Οπότε ο ρόλος της Ρωσίας του Πούτιν είναι αρκετά ισχυρός
μέσα στο γεωπολιτικό γίγνεσθαι”.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8 -Ἱσπανικὴ καθημερινὴ ἐφημερὶς τῆς Μαδρίτης, La Razόn,6 Ὀκτωβρίου, 2017,Συνέντευξη τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη περὶ Κουρδιστάν:

http://www.larazon.es/internacional/la-alternativa-del-kurdistan-CE16470200
 
Kurdistán es ya una región autónoma de Irak que ha reclamado la independencia mediante un reciente referéndum. La particularidad de un eventual futuro estado kurdo es que la nación kurda se extiende sobre cuatro estados-nación, es decir, Siria, Turquía, Irak e Irán, por eso ha estado luchando durante un siglo para ser independiente sin ningún éxito, porque cada vez llega al borde de la independencia, los cuatro estados-nación se unen para evitarlo.

Un equivalente de la Unión Europea es el proyecto de algunos griegos y turcos de formar una Confederación griega-turca para reconstituir el Imperio Otomano, donde los kurdos en particular, uniendo sus cuatro partes, entrarían con Grecia y Turquía como un estado-nación en la confederación recién formada. Evidentemente, tal solución estaría en el interés de Turquía, pero también de Grecia, pero sería firmemente opuesta por los otros tres países: Siria, Irak e Irán.

Aquí, el papel de las grandes potencias es primordial. Evidentemente, Israel está a favor de la secesión de cualquier parte del Kurdistán. Por el momento, Estados Unidos utiliza a las fuerzas kurdas para derrotar al Estado Islámico, nada más. Estados Unidos, además, que intenta armar una coalición contra un futuro conflicto con China, podría reforzar, con la ayuda de Rusia, la posición de Turquía y de Grecia en la región del Egeo, alentando este esquema que debilitaría al mismo tiempo la posición de Irán, posiblemente con un cambio de régimen político por parte de la coalición estadounidense contra China.

*Dimitri Kitsikis, Profesor emérito de la Universidad de Otawa

9 -2018-Πατρίς.Συνέντευξις Κιτσίκη-21 Ἰουνίου

2018-Patris-συνέντευξις Κιτσίκη

10 - D.Kitsikis' interview to Gerçek Hayat, 9-15 September 2019


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση